QRCODE : อบต.ท่าธง
18 มิ.ย. 2552
วันนี้ :
4 คน
เมื่อวาน :
1 คน
เดือนนี้ :
77 คน
เดือนที่แล้ว :
127 คน
ปีนี้ :
665 คน
ปีที่แล้ว :
2,049 คน
ทั้งหมด :
10,071 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.215.79.116
เริ่มนับผู้เยี่ยมชม วันที่ 31/01/57

รายงานผลการตนวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2563: อ่าน 36 คน เชิญร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT): อ่าน 99 คน แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกเก็บภาษี ประจำปี2563: อ่าน 117 คน แจ้งประชาสัมพันธ์แผนการออกเก็บภาษีพ.ศ.2562: อ่าน 99 คน รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน2562: อ่าน 87 คน ประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1: อ่าน 80 คน
:::::::::::::::::::::