ประกาศ อบต.ท่าธง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
18 เม.ย. 2565
2 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 ก.พ. 2565
3 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
193
11 ต.ค. 2564
4 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
06 ต.ค. 2564
5 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
06 ต.ค. 2564
6 ประกาศผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ต.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธงเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 เม.ย. 2564
8 ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง เรื่องกำหนดสมัยการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
17 ก.พ. 2564
9 ประกาศ การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา ดาวน์โหลดเอกสาร
181
28 พ.ย. 2563
10 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วตำบลท่าธง เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19
Fatal error: Call to undefined function mysql_free_work() in /home/tatong/domains/tatong.go.th/public_html/datacenter/work.php on line 238