ระเบียบการรับบริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อบังคับอบต.ท่าธงว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 ม.ค. 2558
2 แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือจากเหตุการณืไม่สงบ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
13 ก.ย. 2555
3 แบบแสดงความจำนงขอใช้บริการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
115
13 ก.ย. 2555
4 ใบเบิกพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
13 ก.ย. 2555
5 แบบคำร้องทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
105
12 ก.ย. 2555
6 แบบฟอร์มขอใช้บริการอุปกรณ์ต่างๆของอบต.ท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
12 ก.ย. 2555
7 แบบคำขอจดทะเบียนพานิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
12 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1