ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
01 มิ.ย. 2564
2 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 พ.ค. 2564
3 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 เม.ย. 2564
4 การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 มี.ค. 2564
5 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 มี.ค. 2564
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ก.พ. 2564
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
04 ม.ค. 2564
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 ธ.ค. 2563
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 พ.ย. 2563
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12