ข่าวประกาศราคากลาง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
16 มี.ค. 2565
2 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติก สายสาเมาะ-บ้านเกาะ ปี 64 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
21 พ.ค. 2564
3 จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
19 เม.ย. 2564
4 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สาย มอ. ดาวน์โหลดเอกสาร
237
20 ก.พ. 2564
5 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำบริเวณข้างทางพื้นที่บ้านสาเมาะเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
20 ม.ค. 2564
6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำสายบุรี หมุ่ 2 บ้านจะรังตาดง ดาวน์โหลดเอกสาร
255
17 ธ.ค. 2563
7 งานปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
321
16 ก.ค. 2563
8 โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย มอ.-ทุ่งนา ดาวน์โหลดเอกสาร
314
02 ก.ค. 2563
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าอนามัยบ้านเกาะ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
02 ก.ค. 2563
10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายหน้ามัสยิดป่าบอน ตอน 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7