ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ของชาวไทยผู้นับถือศาสนาอิสลาม ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ศ.1443) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 มิ.ย. 2565
2 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 เม.ย. 2565
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ม.ค. 2565
4 รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 ม.ค. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ธ.ค. 2564
6 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
10 ก.ย. 2564
7 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ส.ค. 2564
8 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 ส.ค. 2564
9 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ท่าธง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
25 ส.ค. 2564
10 มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22