ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
  รายละเอียด :

 มาตรการ การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กำหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 167 คน