ประกาศ อบต.ท่าธง
เรื่อง : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างพลังงานจังหวัดยะลา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง เรื่อง โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล ปี 2555
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 492 คน